Ambalajlı Sular

warning: Creating default object from empty value in /home/bilim/domains/bilimvesaglik.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ambalajlı Suların Yetki Devri Hakkında Genelge

Bilindiği üzere, ambalajlı sulara tesis ve işletme izni verilmesi ile izin verilen sulara sağlık sertifikası düzenleme yetkisi ve bunlara bağlı diğer izinler 31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”lerin ilgili hükümlerine göre Valiliklere devredilmiştir.

Bu çerçevede Valiliğinizce izin işlemlerine ilişkin yürütülecek uygulamalarda herhangi bir sorun yaşanmaması için;

1- Kaynak, içme suyu ve doğal mineralli sulara düzenlenecek işletme ruhsatları, işletme ruhsatına esas analiz sertifikaları ve sağlık sertifikaları yazımız ekinde gönderilen örneklere uygun olarak düzenlenecektir.

Son yorumlar

İçerik yayınları