Pratisyen Hekimler

Pratisyen Hekimin Görevi Nedir?

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

- Hastayı muayene bölümüne alır, şikayetlerini sorar,
- Steteskopla hastanın sırtını ve göğsünü dinler, tansiyonunu ölçer,
- Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri düzenler,
- Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesi yaptırır,
- Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak alınacak ilaçları belirler.
- Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar,
- Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
- Bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışmalar yapar.

Not: Bu başlık altında "Pratisyen Hekimler" tanıtılacaktır.

Son yorumlar