Grup Terapisi

Normaller İçin Grup Terapisi

1962 ' de " Normaller İçin Grup Terapisi " şeklinde bir T Grubu Modeli sunulmuştur. Yaşantısal grup halo tereğinin değil, eğitiminde daha geniş ve insancıl bir tanımı öneriliyordu. Grubun yalnız Kişilerarası ve Liderlik Becerilerini Edinme Süreci ve Örgütsel Fonksiyonu ve Grup işlevselliğini anlama demek olmadığı, daha çok kişisel " Büyümeye " daha fazla önem veren bir değişim olduğu kabul edilmelidir. " Eğitim, kendini bütünüyle keşfetmekten ve kişinin tüm gizli gücünün gelişiminden başka bir şey değildir. "
Amaç : Ve Normalliğe Göndermeler !

Toplumun sağlıklı ve gerçekten başarılı üyeleri, son derece yarışmacı çalışma koşulları ve belli bir standardın üstündeki yaşamlarını sürdürebilmek için ne denli çaba harcarlar ! Dışarıdan bakılınca akranlarınca görülen kişisel yeterlilik, başarılı insan imajını korumak için tüm çabasını harcayan çok kişinin dışarıdan görülen o pırıltı nelere rağmen sağlanmış ve öylece " O " imaj korunmaya çalışılmaktadır. Oysa bu kişiler dışarıdaki başarılarına karşın iç yaşantılarındaki gerilim, güvensizlik, değer çatışması, kendi kişisel yeterliliği konusundaki kuşkuları yok farzedip sanki robot gibi olmuştur. Bu kişinin her hangi bir belirsizlik veya rahatsızlığının ortaya çıkmaması için sürekli uyanık kalması gerekir.

Bu süreç, kişinin sadece başkalarıyla değil kendisiyle de iletişimini azalttığı için - isole edici - yalnızlaştırıcı ve baltalayıcı niteliktedir. Başarılı bir birey kendinden yakınmayı engellemek için kendilik imgesine gelen iç ( kendi kuşkuları ) ve dış saldırılarda bilinç dışı anlamda korunarak kendi gerçek olmayan yüzü ( Fault Self ) ile karşılaştığımızda gerçekmişcesine inanırız. Böylece bir denge durumuna ulaşılır. Fakat büyük bir bedel pahasına !

Kendini gerçekleştirmek için kullanabileceği önemli ölçüde enerji, kişinin içindeki ve kişilerarası ayrılığını - sıradışılığını - sürdürmek için harcanır. YARATICILIK ve kendi bilgisi, kişinin bitmek tükenmek bilmez bir biçimde akranlarının onayını araması uğruna feda edilebilir. Kişiler arası ilişkiler yüzeyseldir, bir şey getirmez. Kişi spontanlığını kendi kendiliğini o derce bastırı ki kişinin imgelenen dış görünümü olduğu gibi kalır, kaskatı öylece...Kalın bir demir MASKE ve ZIRH içindeymişçesine ! Kişi kendini açmaktan ve karşılıklı özleşmemek için başkalarıyla karşı karşıya gelmekten kaçınır.
" İşte TAM DA BU SIRADA TOPLUMSAL SIĞINAK OLARAK T GRUBU "

T Grubu kültürümüzün sinsi gerilimlerden uzaklaşıldığı geçici bir DİNLENME YERİ olarak sunulmuştur. Yukarıda tanımlanan yarışmacı ve kısıtlayıcı normların bir çoğonun ZORUNLU OLMADIĞI, daha doğrusu bunlara izin verilmeyen bir SIĞINAK görevi görür. T Grubu üyeleri MADDİ başarılarından, hiyerarşik konumlarından, değişmez bir kendine güven ve etkinlik biçiminden, ya da bazı özel alanlardaki ustalıklarından dolayı onları ödüllendirmez ! Bunun yerine farklı değerleri destekler ; kişiler arası dürüstlük kendi kuşkularını açma ve bundan utanmamaya, insani zaafların ve güçsüzlüğün algılanması gibi " İNSAN OLARAK " " BURADA ve ŞİMDİ VAR OLABİLMEYİ " duyumsamayı destekler.

SONUÇ:

Bireyler aşamalı biçimde, kendilerini doyurmaya yönelik gösterişlerin, gereksiz olmakla kalmayıp aynı zamanda bir yük olduğunu keşfederler. Yıllardır korudukları dış görünüşün silinmesi halinde çok korktukları şeyler olmamış, dünya yıkılmamıştır. Bunu yaşarlar, yani aşağılanmamışlar, reddedilmemişler, toplumsal ya da mesleki konumlarını yitireceği konusundaki o çok yanlış korkunç inancın gerçek olmadığını keşfetmişlerdir. Tüm üyeler aynı konumda ve aynı kuşkular ve çoğunlukla Fault Self leriyle dünyada var olmaya zorlandıkları için bu yeni deneyim hepsine iyi gelmiş olmuştur. Bir anlamda Mask ' sız yaşam, gerçek kimlikleri " True Self " leri birbirleri için çok daha fazla " Kabul Edilir " ve bütün olarak kabulenilmiş bulurlar. Bundan başka her biri " Gizli Sır " sanılan şeylerin ve korkuların evrenselliğinin farkına vardığı için " DERİN YALNIZLIK " duyguları giderilir. Süreçler " kendine itibar etmeyi ( self esteem ) " güçlendirir niteliktedir.

Çünkü evrensellik yaşantısı her birini kendini daha fazla açması için cesaretlendirir. Kişiler arası ilişkileri önceden otomatikken - robot gibi, duygusallıktan nasibini almamış - ve tehdit edici olarak algılarlarken,

ÜYELER İNSAN YAKINLIĞININ DOĞASINDAKİ, ZENGİNLİĞİ VE DERİNLİĞİ TADARLAR !

Sonuç Hedefleri ve Amaçları:

1. İletişim kurmayı çok iyi yapabilme
2. İletişimi kabul etme
3. İlişki kolaylığını yaşayabilme
4. Risk almayı - kendinin ve grubunun - üstlenme,
5. Karşılıklı bağlılığın artması
6. İşlevsel esneklik kazanma
7. Kendini denetlemeyi becerme
8. Davranışın farkında olma, anlam kazanma
9. Grup sürecine duyarlılık
10. Diğerlerini kabullenme
11. Yeni bilgilere hoşgörülü olma
12. Güven - kendine ve gruba -
13. Huzur ve rahatlık duygusunu yakalama
14. Kendiliğe yönelik iç görüyü yakalayabilmeyi

SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ.

YÖNTEM:

Grup 10 - 16 üyeden oluşur. Günde iki kez üçer saatlik toplantılar şeklinde yapılır. Fiziksel ortam daha çok gezinti yeri gibidir, eğlenceye yer verilir. Gayri resmilik ve samimiyet ve hoşnutluk hakimdir. Üyeler tüm günü birlikte geçirirler.

Bu bir arada yaşanan iki gün ve 12 saatlik MARATON grup yaşantısı sonucu dinlenmiş, ufku açılmış, sanki gözünün önünden bir perde açılmış gibi berrak bir algılama ile geri gelmişlerdir. Sonuç olarak T Grupları iş yaşamında performansı artırıcı, kişinin içe bakışını, hoşgörüsünü kuvvetlendirici psikolojide kişinin kutsal ve insancıl yönünü vurgulayıcı " Üçüncü Güç " ü ortaya çıkarıp, fonksiyonlarını hızlandıran dinledirici hoş bir yaşantıdır.

GRUP BİR MİKROKOSMOSTUR

Grup Tedavisinde Tedavi Edici Etmenler :

1. Umut aşılama
2. Evrensellik
3. Katkısal bilgi
4. Özverili olma
5. Birincil aile özellikleri
6. Toplumlaştırıcı tekniklerin gelişimi
7. Taklitçi davranış
8. Karşılıklı öğrenme
9. Grup bağlılığı
10. Katarsis
11. Varoluş etmenleri

SONUÇ:

1. Kişi kendi gücü kendi güçsüzlüğü, kişiler arası ilişki biçimi, güdüleri v.b hakkında yeni bilgiler edinmesine yardımcı olunduğu hakkında...
2. Başkalarına olan benzerliği tanıma.
3. Diğerini olumlu yönde önemseme, kabullenme, sevgiyi hissetme, hor görmemeyi öğrenme.
4. Kendini diğerlerinin gözüyle görme.
5. Grup içindeki kendi uyumunu, açık sözlülüğünü ve iddiacılığını dışa vurabilme.
6. Grup içindeki dürüstlüğü, cesareti, açıklığı ve yan duygusal dışa vurumları görme.
7. Diğerlerine tepki verdiğini hissetme.
8. Grup içinde genel olarak içtenlik ve yakınlık hissetme.
9. Coşkuları açığa vurma.

Gruplar Sırasında % 100

1. Destek ( isolasyonu ) azalması, evrensellik, sorunların paylaşılması, kendini dışa vurmayı öğrenme.
2. Bastırma ( Katarsiside ) içine alacak biçimde bastırma ( kavrama ).
3. Etkinlik araçları ( Sorunları anlama, kişiler arası iç görü ve kişiler arası dünyanın iç görüşü ) YERLEŞİYOR.

HASTALARA EN ÇOK YARDIMCI OLAN ÖGELER

1. Benliğimin, daha önce bilmediğim, bilinmeyen, kabul edilmeyen bölümlerini keşfedişim ve kabullenişim.
2. Beni sıkan şeyi içimde tutmaksızın söyleyebilir oluşım.
3. Diğer ögelerin, hakkımda düşündüklerini dürüstçe söylemeleri.
4. Duygularımı nasıl dışa vuracağımı öğretmesi.
5. Başka üyeye karşı olumlu ya da olumsuz duygularımı korkmadan, sakınmadan dışa vuruşum.
6. Yaşamımı sürdürme biçimi konusunda en sonunda, diğerlerinin rehberliği ve desteği olmaksızın sorumluluğu üstlenmem gerektiğini öğrenmem.
7. Diğerleri ile nasıl etkileşimde bulunacağımı öğrenmem.
8. Diğerlerinin utandırıcı şeyleri açığa vurabildiğini ve diğer riskleri üstlenebildiğini görmem ve aynı şeyi yapmada bundan yararlanmam.
9. Grubu ve diğer insanları daha güvenli hissetmem.

Uz. Dr. Güler Mocan

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar