Ambalajlı Suların Yetki Devri Hakkında Genelge

Bilindiği üzere, ambalajlı sulara tesis ve işletme izni verilmesi ile izin verilen sulara sağlık sertifikası düzenleme yetkisi ve bunlara bağlı diğer izinler 31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”lerin ilgili hükümlerine göre Valiliklere devredilmiştir.

Bu çerçevede Valiliğinizce izin işlemlerine ilişkin yürütülecek uygulamalarda herhangi bir sorun yaşanmaması için;

1- Kaynak, içme suyu ve doğal mineralli sulara düzenlenecek işletme ruhsatları, işletme ruhsatına esas analiz sertifikaları ve sağlık sertifikaları yazımız ekinde gönderilen örneklere uygun olarak düzenlenecektir.

2- “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda verilen tesis izinleri, işletme izinleri ve sağlık sertifikaları Bakanlığımıza bildirilecek, düzenlenen izin belgeleri ile onaylı etiketlerin örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü Web sayfasına konulacak ve bilgi amacı ile yazılı olarak ve elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilecektir.

3- “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda verilen izinlerde ruhsat numaraları “suyun cinsinin baş harfleri - il plakası - ruhsat numarası sırası” şeklinde kodlanarak numaralandırılacaktır (Örneğin, Ankara ilinde verilecek 1 numaralı doğal mineralli su ruhsatı için ruhsat numarası MS.06.01 şeklinde, 1 numaralı kaynak suyu ruhsatı için ruhsat numarası KS.06.01 ve 1 numaralı içme suyu ruhsatı için ruhsat numarası İS.06.01 gibi).

4- İzin verilen suların ambalajında bulunacak etiket bilgileri, Yönetmelikte yer alan bilgiler doğrultusunda düzenlenecektir. Etiket üzerinde yer alacak bilgilere ilişkin değişik taleplerin olması halinde Bakanlığımızdan görüş alınacaktır.

5- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle doğal mineralli suyun “doğal mineralli su” olarak onaylanması için gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar