Sporlular

warning: Creating default object from empty value in /home/bilim/domains/bilimvesaglik.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Sporlular

Sporozooa: Sporlular: (Plazmodium)
1-Parazit yaşarlar.
2-Üremeleri sporla olur.(Metagenez görülür:Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini ardışık takip etmesidir.)
3-Hareket organelleri yoktur.(amoboid hareket ederler.)
4-Besinlerini hazır aldıklarından besin kofulları bulunmaz.
5-Hayvansal organizmaların vücudunda yaşadıklarından kontraktil koful taşımazlar.

Sporozooalardan Plasmodium malarıada hayat devri
1-Qanofel sokması ile sporozoitler (2n) insan kanına geçer
2-Alyuvarlar içine geçerek şizonta dönüşürler
3-Şizont çoğa bölünerek (Şizogoni) merezoitleri oluşturur
4-Alyuvarların parçalanması ile merezoitler ve toksinleri kana karışır. (Sıtma nöbetleri bu esnada görülür)
5-Merezoitler ya yeni alyuvarlara girer, yada gametositlere dönüşür
6-Anofelin bu insanın kanını emmesi ile gametositler anofelin barsağına geçer
7-Gametositler(n) burada ovumu(n) ve mitoz geçirerek 4-8 sperm(n) haline gelirler
8-Oluşan spermler ovumu barsak boşluğunda döller ve zigot(2n) meydana gelir
9-Ameboid hareket eden zigot barsak epitelini delerek barsak kaslarına yerleşir
10-Zigot burada mayoz geçirir ve ardından çoğa bölünerek (Sporogoni) sporozoitleri oluşturur

Son yorumlar

İçerik yayınları